Túi Zipper

Túi zipper - Z01 có tay cầm

Túi zipper - Z02 có tay cầm

Túi zipper - Z03

Túi zipper giấy, đáy đứng, có cửa sổ - Z11

Túi zipper PA - Z07 trong suốt

Túi zipper MPET - Z09

Túi zipper PET - Z08 trong suốt

Túi zipper trơn- Z10

Túi zipper - Z04

« 1 2 »